Vinamilk nâng tiếp sở hữu tại GTNfoods lên trên 40% vốn

.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk -HoSE: VNM) thông báo đã mua gần 5,85 triệu cổ phiếu CTCP GTNFoods (HoSE: GTN) vào ngày 19/6. Qua đó, Vinamilk đã trở thành cổ đông lớn nhất chiếm 40,68% vốn, tương ứng sở hữu 101,7 triệu cổ phiếu GTN.

Trong thời gian qua, cơ cấu cổ đông của GTN biến động mạnh. Trong tháng 5, Tael Two Partners Ltd hoàn tất thoái toàn bộ 55 triệu cổ phiếu sau 3 năm đầu tư; PENM IV Germany GmbH & Co. KG bán toàn bộ 15 triệu cổ phiếu và Chứng khoán HSC bán toàn bộ 20 triệu cổ phiếu. Vào 4/6, CTCP Đầu tư BZZ cũng bán toàn bộ 17,5 triệu cổ phiếu.

Như vậy, hiện cổ đông lớn tiếp theo sau Vinamillk chỉ còn CTCP INVEST Tây Đại Dương với tỷ lệ sở hữu 28% và ông Nghiêm Văn Tùng nắm giữ 5% vốn.

GTNFoods mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Tuy nhiên ngày 18/6, công ty nhận được các kiến nghị của cổ đông lớn về đề nghị bổ sung nội dung họp dự kiến ngày 28/6. HĐQT đã đồng ý và thực hiện bổ sung thêm tài liệu họp.

Nội dung bổ sung được chấp thuận là việc đề xuất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Michael Louis Rosen và bà Chew Mei Ying theo đơn đề nghị của nhóm Tây Đại Dương. Đồng thời, nhóm này cũng đề xuất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Pan Mun Kit. Theo đó, công ty sẽ bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS cho những vị trí đang khuyết.

Xem thêm: Nội dung họp ban đầu của GTNfoods

Nguồn: ndh.vn