Mong manh cổ phiếu đầu cơ

Mong manh cổ phiếu đầu cơ

Hoàng Minh | VN-Index đã trở lại mốc tâm lý 900 điểm, nhưng thanh khoản trên 2 sàn chưa cải thiện và dòng tiền vẫn chưa rõ xu hướng, mới chỉ manh nha chảy vào nhóm đầu cơ...