Dồi dào nguồn cung, năm 2019 xe Việt có giảm giá cho người dùng Việt?

Dồi dào nguồn cung, năm 2019 xe Việt có giảm giá cho người dùng Việt?

Lượng xe nhập khẩu về dồi dào hơn, quy mô tăng hơn và cơ cấu xe cũng đa dạng hơn. Ở phía các doanh nghiệp trong nước, hai tháng đầu năm, lượng xe tiêu thụ tăng hơn so với năm ngoái, cùng với sự gia nhập của VinFast vào quý II và quý III, chắc sẽ có nhiều tác động đến thị trường.

Lĩnh vực kinh doanh ẩm thực hút vốn M&A

Lĩnh vực kinh doanh ẩm thực hút vốn M&A

Với quy mô dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, Việt Nam đang trở thành thị trường đặc biệt hấp dẫn với những nhà đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng (F&B).