Cần “đơn thuốc” cho “tín dụng đen”

Cần “đơn thuốc” cho “tín dụng đen”

(ĐTTCO) - Căn nguyên của căn bệnh trầm kha “tín dụng đen” là do nhu cầu vốn của người dân quá lớn, trong khi các kênh cung cấp chính thức như NH, quỹ tín dụng nhân dân… không đáp ứng được, còn các kênh mới và linh hoạt như cho vay tiêu dùng lại chưa phổ biến.

Cho vay tiêu dùng kích cầu nội địa

Cho vay tiêu dùng kích cầu nội địa

(ĐTTCO) - Đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng đang được Chính phủ đặt ra đối với hệ thống NH. Định hướng này cũng nhằm hạn chế tình trạng tín dụng đen và kích cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, để cho vay tiêu dùng (CVTD) hiệu quả và an toàn vẫn cần có thêm hỗ trợ từ cơ quan quản lý.

Tăng tín dụng theo sức khỏe nhà băng

Tăng tín dụng theo sức khỏe nhà băng

(ĐTTCO) - Không chỉ áp trần tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho hệ thống NHTM, NHNN còn đang định hướng giảm tốc TTTD khi mức tăng của năm 2018 và 2019 chỉ 14%. Song NHNN cũng khuyến khích các NH lành mạnh hóa hoạt động bằng cách cấp hạn mức TTTD cao hơn cho các NHTM đã đạt chuẩn Basel II. 

Tạo niềm tin trái phiếu doanh nghiệp

Tạo niềm tin trái phiếu doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) để huy động vốn dài hạn bền vững, giảm gánh nặng cho vay đối với các NHTM, đang được nhiều doanh nghiệp (DN) hưởng ứng. Tuy nhiên, so với với tổng lượng TP đã phát hành, quy mô TPDN vẫn chưa đáng kể vì còn nhiều rào cản, vướng mắc.

Hướng tới cho vay công nghệ

Hướng tới cho vay công nghệ

(ĐTTCO) - Việc quản lý cấp tín dụng và cho vay thông qua ứng dụng công nghệ đang được nhiều NH triển khai. Tuy nhiên, do đặc thù riêng, sản phẩm cho vay online mới áp dụng cho khách hàng có tài sản đảm bảo bằng sổ tiết kiệm tại NH, trong khi các công ty công nghệ tài chính (fintech) và công ty tài chính đã triển khai cho vay tín chấp trực tuyến khá lâu.