“Đỏ mắt” tìm căn hộ tầm trung

“Đỏ mắt” tìm căn hộ tầm trung

Tăng Triển | Sự thiếu hụt nguồn cung căn hộ tầm trung trên thị trường TP.HCM trong năm 2018 được dự báo sẽ kéo dài ít nhất tới giữa năm 2019.